Home 9 Over Ons 9 Delft voor Elkaar

delft voor elkaar

Delft voor Elkaar is dé organisatie voor alle Delftenaren met zorg- of hulpvragen. We zijn er ook voor iedereen die iets wil doen of betekenen voor een ander. Samen met onze partners in het sociale domein zetten wij ons in voor veilige, veerkrachtige en gezonde wijken.

Hoe wij werken

  • Wij zijn in alle Delftse wijken aanwezig waar wij Delftenaren informeren, adviseren en in beweging zetten.
  • Wij bieden korte vormen van ondersteuning om de zelfredzaamheid van bewoners te versterken en begeleiden hen om belemmeringen weg te nemen.
  • Wij zoeken contact met zorgmijdende bewoners en stimuleren hen om (weer) actief deel te nemen aan de Delftse samenleving.

Onze uitgangspunten
Wij werken met een basisdienstverleningspakket vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Wij zijn werkzaam in het preventieve veld.
    Samen met de cliënt werken wij zo kort als het kan en zo lang als nodig is. Indien noodzakelijk verwijzen wij door naar meer zwaardere vormen van ondersteuning.
  • Wij zijn gericht op het vergroten van zelfregie en veerkracht van Delftenaren en versterken de sociale basisinfrastructuur van Delft.
  • We zetten ons in voor (tijdelijk) kwetsbare bewoners en zijn op die plekken in de stad waar de nood het hoogst is.
  • Wij werken vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid waarbij het accent ligt op de mensen zelf; op wat ze nog wél kunnen, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

neem contact op

Wij beantwoorden je vragen en helpen je graag. Vul het contactformulier in of stuur ons een bericht via WhatsApp of email. Je kunt ons ook bellen.

We zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9 tot 5 uur. We reageren altijd binnen 2 werkdagen.

Telefoonnumer: 06-27335873
Mailadres: info@geldzakenvoorelkaar.nl

Liever persoonlijk contact? Kom langs op onze locatie.

Elke woensdagmiddag van 2 uur tot 4 uur.

Geldzaken voor Elkaar
Van Bleyswijckstraat 91
2613 RR Delft

Let op! Geldzaken voor Elkaar is er alleen voor inwoners van Delft

Gelijk je vraag stellen?